Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα.

To Polis Gym λειτουργεί Δευτέρα έως Πέμπτη από 7:30 έως 22:30, Παρασκευή από 7:30 έως 22:00 και Σάββατο από 9:00 έως 18:00.